งานสถาปนิก ภูเก็ต’58 งานแสดงสินค้า วัสดุก่อสร้าง เครื่องมือช่าง และของใช้ในโรงแรม
ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2558