เกี่ยวกับเรา

บริษัท ทริปเปิ้ล อี เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมพลังงานทดแทนโดยมีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ บริการการออกแบบ จำหน่าย ควบคุมงานติดตั้ง และขายและบริการหลังการขายอย่างครบวงจร
บริษัทฯ เป็นผู้ผลิต,จำหน่าย ติดตั้ง และบริการหลังการขาย เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Collector), Solar Cell, เครื่องทำน้ำร้อนจากฮีทปั๊ม (Heat Pump) และเครื่องทำน้ำร้อนจากแอร์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า และได้รับ “ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงเบอร์ 5” ผลิตภัณฑ์ปั๊มความร้อน (Heat Pump) รับรองโดยกระทรวงพลังงาน โดยผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากล EN255-3

“ ตอบสนองเร็ว บริการเด่น เน้นคุณภาพ ” เป้าหมายในการดำเนินงานของบริษัทฯ

วิสัยทัศน์ (Vision)

เราคือผู้นำด้านเทคโนโลยีประหยัดพลังงานแบบครบวงจร พันธกิจ (Mission) • สนองนโยบายและสนับสนุน การประหยัดพลังงาน,การรักษาสิ่งแวดล้อม, และการลดภาวะโลกร้อน • พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านบุคคลากร เทคโนโลยี เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า • ออกแบบ, ผลิต และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบประหยัดพลังงานชนิดต่างๆ • ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกระดับด้วยความเสมอภาค และราคายุติธรรม • ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด • มุ่งเน้นให้บุคลากรมีใจอนุรักษ์พลังงาน

เราคือ “บริษัทชั้นนำ เกี่ยวกับวิศวกรรมพลังงานทดแทนที่มีประสิทธิภาพ”

 - Triple E Solarcell -

- Triple E Hot Water-