ชื่อโครงการBella B Hotel Bangkok
ประเภทลูกค้าโรงแรม
รายละเอียดติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนจาก Heat Pump สำหรับห้องพักแขก 153 ห้อง