ชื่อโครงการCP Ram Lad Lumkaew
ประเภทลูกค้าโรงงาน
รายละเอียดติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนจาก Heat Pump ใช้ในไลน์การผลิต