ชื่อโครงการGolden Sea Pattaya
ประเภทลูกค้าโรงแรม
รายละเอียดติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนจาก Heat Pump ขนาด 59.3kw. จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้งานห้องพัก 302  ห้อง