ชื่อโครงการGrand Pallazzo Pattaya
ประเภทลูกค้าโรงแรม
รายละเอียดติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนจาก Heat Pump 
ใช้ Heat Pump 35 kw. จำนวน 3 เครื่อง และถังเก็บน้ำร้อน ขนาด 5,000 ลิตร 3 ใบ