ชื่อโครงการโรงพยาบาลคลองท่อม
ประเภทลูกค้าโรงพยาบาล
รายละเอียดติดตั้งระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้ Hrater Backup ใช้งานอาคารหอพักผู้ป่วยใน