ชื่อโครงการม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ประเภทลูกค้าอื่นๆ
รายละเอียดถังเก็บน้ำร้อนขนาด 400 ลิตร