ชื่อโครงการโรงแรมเมอเวนพิค สุริวงศ์ โฮเต็ล เชียงใหม่
ประเภทลูกค้าโรงแรม
รายละเอียดติดตั้งระบบถังน้ำร้อนและระบบ Heat Pump