ชื่อโครงการโรงพยาบาลสิริโรจน์ ภูเก็ต
ประเภทลูกค้าโรงพยาบาล
รายละเอียดติดตั้ง Heat Pump ขนาด 26 Kw. จำนวน 2 เครื่อง  
ถังเก็บน้ำร้อนขนาด 3,000 ลิตร 1 ใบ