ชื่อโครงการSummit Windmill Golf Club
ประเภทลูกค้าอื่นๆ
รายละเอียดติดตั้ง Heat Pump ขนาด 25 Kw. จำนวน 2 เครื่อง