โรงพยาบาลวิชัยเวช อ้อมน้อย

โรงพยาบาลวิชัยเวช อ้อมน้อย

ชื่อโครงการโรงพยาบาลวิชัยเวช อ้อมน้อย
ประเภทลูกค้าโรงพยาบาล
รายละเอียดติดตั้ง Heat Pump ขนาด 20.5 Kw. จำนวน 1 เครื่อง  ขนาด 32.4 Kw. จำนวน 1 เครื่อง
ถังเก็บน้ำร้อนขนาด 2,000 ลิตร 1 ใบ 

 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ

ชื่อโครงการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ
ประเภทลูกค้าโรงพยาบาล
รายละเอียดติดตั้งระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสาน สำหรับใช้ในอาคารห้องพักผู้ป่วยใน