มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ชื่อโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ประเภทลูกค้าอื่นๆ
รายละเอียดติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบแผ่นเรียบ และแบบหลอดแก้วสุญญากาศ 
เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา

 

โรงนม สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์

โรงนม สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ชื่อโครงการโรงนม สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ประเภทลูกค้าอื่นๆ
รายละเอียดติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 6,000 ลิตร เพื่อใช้ในการบวนการผลิต
บ้านผู้สูงอายุนครราชสีมา

บ้านผู้สูงอายุนครราชสีมา

ชื่อโครงการบ้านผู้สูงอายุนครราชสีมา
ประเภทลูกค้าอื่นๆ
รายละเอียดติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนแบบสมผสาน Solar Hybrid System 
ใช้ Solar Collector 15 แผง , Heat Pump 17 Kw. 1 เครื่อง และถังเก็บน้ำร้อนขนาด 2,000 ลิตร 1 ใบ