เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ    นายพิพัฒน์ เจ้หนูด้วง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริปเปิ้ล อี เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด เข้าพิธี รับมอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง เบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์ ปั๊มความร้อน Heat Pump จากกระทรวงพลังงานฉลากประหยัดพลังงานประสิทฺธิภาพสูง เบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์ปั้มความร้อน Heat Pump คือฉลากรับรองผลิตภัณฑ์ที่ออกโดย กระทรวงพลังงาน โดยจะมอบให้กับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน สากล EN255-3 และผลการทดสอบผลิตภัณฑ์นั้นต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้เท่านั้น