งานแสดงด้านพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนปี 2016 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 มิถุนายน 2559
ณ ไบเทค บางนา