ชื่อโครงการโรงพยาบาลวิชัยเวช อ้อมน้อย
ประเภทลูกค้าโรงพยาบาล
รายละเอียดติดตั้ง Heat Pump ขนาด 20.5 Kw. จำนวน 1 เครื่อง  ขนาด 32.4 Kw. จำนวน 1 เครื่อง
ถังเก็บน้ำร้อนขนาด 2,000 ลิตร 1 ใบ