ชื่อโครงการสนามกอล์ฟ โกลด์ แคนยอน (อาทิตยา กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท ลำพูน)
ประเภทลูกค้ากอล์ฟแอนด์รีสอร์ท
รายละเอียดติดตั้งระบบ Solar Hybrid System

 

 - Triple E Solarcell -

- Triple E Hot Water-