ชื่อโครงการอาซาฮี อินเทค (ประเทศไทย)
ประเภทลูกค้าโรงงาน
รายละเอียดติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนจาก Heat Pump ใช้สำหรับล้างเครื่องมือ
ใช้ Heat Pump ขนาด 11Kw. จำนวน 1 เครื่อง และถังเก็บน้ำร้อนขนาด 300, 500 ลิตร จำนวน 2 ใบ