ชื่อโครงการBASF Thai Limited
ประเภทลูกค้าโรงงาน
รายละเอียดติดตั้ง Heat Pump ขนาด 60 Kw. จำนวน 2 เครื่อง  
ถังเก็บน้ำร้อนขนาด 500 ลิตร  ใบ สำหรับผลิตน้ำร้อนป้อนเครื่อง AHU