ชื่อโครงการดาษดา รีสอร์ท ปราจีนบุรี
ประเภทลูกค้าโรงแรม / รีสอร์ท
รายละเอียดติดตั้ง Heat Pump ขนาด 26.8 Kw. จำนวน 1 เครื่อง
ถังเก็บน้ำร้อนขนาด 4,000 ลิตร 1 ใบ