ชื่อโครงการGrand Mercure Fortune
ประเภทลูกค้าโรงแรม
รายละเอียดติดตั้ง Heat Pump ขนาด 59 kw. จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้งานสำหรับห้องซักผ้า