ชื่อโครงการGrand West Sand Resort Phuket
ประเภทลูกค้าโรงแรม
รายละเอียดติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนจาก Heat pump สำหรับห้องพักแขก จำนวน 9 ตึก