ชื่อโครงการคชา รีสอร์ท แอนด์ สปา
ประเภทลูกค้ากอล์ฟแอนด์รีสอร์ท
รายละเอียดเปลี่ยนถังน้ำร้อน ขนาด 6000L  2 ใบ