ชื่อโครงการKamalaya Samui
ประเภทลูกค้าโรงแรม
รายละเอียดคามาลายา ศูนย์สุขภาพบำบัดและสปา ติดตั้ง Chiller Heat Pump ซึ่งสามารถทำได้ทั้งน้พร้อนและน้ำเย็น
ติดตั้งที่ห้องสปาของโรงแรม