ชื่อโครงการLe Meridien Chiang Rai
ประเภทลูกค้าโรงแรม
รายละเอียดLe Meridien Chiang Rai โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติริมแม่น้ำกก 
ติดตั้ง Heat Pump ขนาด 43.7 Kw. จำนวน 3 เครื่อง เพื่อทำน้ำอุ่นสำหรับใช้ในห้องพักแขก
เพื่อลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า