ชื่อโครงการMida Resort Kanchanaburi
ประเภทลูกค้าโรงแรม/รีสอร์ท
รายละเอียดติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนจาก Heat Pump ขนาด 59.3 kW. จำนวน 2 เครื่อง และถังเก็บน้ำร้อน
ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 ใบ

 

 - Triple E Solarcell -

- Triple E Hot Water-