ชื่อโครงการMillennium Hilton Bangkok
ประเภทลูกค้าโรงแรม
รายละเอียดติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนแบบสมผสาน Solar Hybrid System
ใช้ Solar Collector 30 แผง, Heat Pump 35 Kw. 2 เครื่อง