ชื่อโครงการMoracea Khao Lak Resort
ประเภทลูกค้าโรงแรม
รายละเอียดติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนจาก Heat Pump โดยใช้ Split Heat Pump ขนาด 3.6 Kw. จำนวน 2 เครื่อง
และถังเก็บน้ำร้อนขนาด 500 ลิตร จำนวน 2 ใบ