ชื่อโครงการบริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภทลูกค้าโรงงาน
รายละเอียดติดตั้งถังเก็บน้ำร้อนขนาด 1,000 ลิตร สำหรับล้างสารเคมี