ชื่อโครงการOZO Chaweng Samui
ประเภทลูกค้าโรงแรม
รายละเอียดติดตั้ง Heat Pump ขนาด 18.8 Kw. จำนวน 5 เครื่อง
ถังเก็บน้ำร้อนขนาด 7,500 ลิตร 2 ใบ สำหรับใช้งานในห้องพักจำนวน 208 ห้อง