ชื่อโครงการPinnacle Grand Jomtien
ประเภทลูกค้าโรงแรม
รายละเอียดติดตั้งถังเก็บน้ำร้อนขนาด 13,000 ลิตร