ชื่อโครงการProud Phuket
ประเภทลูกค้าโรงแรม
รายละเอียดติดตั้ง Heat Pump ขนาด 25 Kw. จำนวน 3 เครื่อง  
ถังเก็บน้ำร้อนขนาด 5,000 ลิตร 2 ใบ