ชื่อโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ประเภทลูกค้าอื่นๆ
รายละเอียดติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบแผ่นเรียบ และแบบหลอดแก้วสุญญากาศ 
เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา