ชื่อโครงการโรงนม สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ประเภทลูกค้าอื่นๆ
รายละเอียดติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 6,000 ลิตร เพื่อใช้ในการบวนการผลิต