ชื่อโครงการSea Pearl Villa Resort
ประเภทลูกค้าโรงแรม / รีสอร์ท
รายละเอียดติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนจาก Heat Pump แบบ Split Domestic ขนาด 3.6 kw. และ 5.4 kw. จำนวน 58 เครื่อง