ชื่อโครงการโรงพยาบาลสิชล
ประเภทลูกค้าโรงพยาบาล
รายละเอียดติดตั้งระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสาน ใช้งานที่หอพักพยาบาล