ชื่อโครงการSin kiat Thani Satun
ประเภทลูกค้าโรงแรม
รายละเอียดติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสานกับ Heat Pump

 

 - Triple E Solarcell -

- Triple E Hot Water-