ชื่อโครงการโรงพยาบาลกรุงเทพ-ภูเก็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ณ โรงซักรีด
ประเภทลูกค้าโรงพยาบาล
รายละเอียดติดตั้ง Heat Pump ขนาด 25 Kw. จำนวน 2 เครื่อง  
ถังเก็บน้ำร้อนขนาด 2,000 ลิตร 1 ใบ