ชื่อโครงการThe Beach Samui
ประเภทลูกค้าโรงแรม
รายละเอียดติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนขาก Heat Pump โดยใช้ All In One heat Pump ซึ่งมีถังเก็บน้ำร้อนในตัว
จำนวน 6 ชุด