ชื่อโครงการWangdum Mountain Camp
ประเภทลูกค้าโรงแรม / รีสอร์ท
รายละเอียดติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบหลอดแก้ว