TEMCA Forum & Exhibition 2016 Pattaya
งานแสดงผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล  จัดโดยสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย 2016 ภายใต้แนวความคิด “STRONGER TOGETHER” วันที่19-20 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมพีช  โรงแรมรอยัลคลิฟ โฮเทล กรุ๊ป พัทยา