TEMCA Forum & Exhibition 2018 Pattaya งานแสดงสินค้าและเครื่องกล 2018 จัดโดยสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย  โดยในปี 2018 จัดขึ้นภายใต้คอนเซป “FUTURE IS NOW”  ขับเคลื่อนวันนี้…สู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแห่งอนาคต จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมพีช โรงแรมรอยัลคลิฟ โฮเต็ลกรุ๊ฟ พัทยา ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2561