สนามกอล์ฟ โกลด์ แคนยอน (อาทิตยา กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท ลำพูน)

สนามกอล์ฟ โกลด์ แคนยอน (อาทิตยา กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท ลำพูน)

ชื่อโครงการสนามกอล์ฟ โกลด์ แคนยอน (อาทิตยา กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท ลำพูน)
ประเภทลูกค้ากอล์ฟแอนด์รีสอร์ท
รายละเอียดติดตั้งระบบ Solar Hybrid System