บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อโครงการบริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภทลูกค้าโรงงาน
รายละเอียดติดตั้งถังเก็บน้ำร้อนขนาด 1,000 ลิตร สำหรับล้างสารเคมี

 

อาซาฮี อินเทค (ประเทศไทย)

อาซาฮี อินเทค (ประเทศไทย)

ชื่อโครงการอาซาฮี อินเทค (ประเทศไทย)
ประเภทลูกค้าโรงงาน
รายละเอียดติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนจาก Heat Pump ใช้สำหรับล้างเครื่องมือ
ใช้ Heat Pump ขนาด 11Kw. จำนวน 1 เครื่อง และถังเก็บน้ำร้อนขนาด 300, 500 ลิตร จำนวน 2 ใบ

 

BASF Thai Limited

BASF Thai Limited

ชื่อโครงการBASF Thai Limited
ประเภทลูกค้าโรงงาน
รายละเอียดติดตั้ง Heat Pump ขนาด 60 Kw. จำนวน 2 เครื่อง  
ถังเก็บน้ำร้อนขนาด 500 ลิตร  ใบ สำหรับผลิตน้ำร้อนป้อนเครื่อง AHU 

 

Thai Suzuki Motor

Thai Suzuki Motor

ชื่อโครงการThai Suzuki Motor
ประเภทลูกค้าโรงงาน
รายละเอียดโรงงานไทย ซูซูกิ ติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2,000 ลิตร
เพื่อนำไปใช้ล้างชิ้นส่วนอะไหล่รถในกระบวนการผลิต