โรงพยาบาลกรุงเทพ-ภูเก็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ณ โรงซักรีด

โรงพยาบาลกรุงเทพ-ภูเก็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ณ โรงซักรีด

ชื่อโครงการโรงพยาบาลกรุงเทพ-ภูเก็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ณ โรงซักรีด
ประเภทลูกค้าโรงพยาบาล
รายละเอียดติดตั้ง Heat Pump ขนาด 25 Kw. จำนวน 2 เครื่อง  
ถังเก็บน้ำร้อนขนาด 2,000 ลิตร 1 ใบ 
โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์

ชื่อโครงการโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
ประเภทลูกค้าโรงพยาบาล
รายละเอียดติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสาน ใช้งานสำหรับหอฟักผู้ป่วยใน
โรงพยาบาลคลองท่อม

โรงพยาบาลคลองท่อม

ชื่อโครงการโรงพยาบาลคลองท่อม
ประเภทลูกค้าโรงพยาบาล
รายละเอียดติดตั้งระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้ Hrater Backup ใช้งานอาคารหอพักผู้ป่วยใน
โรงพยาบาลสิริโรจน์ ภูเก็ต

โรงพยาบาลสิริโรจน์ ภูเก็ต

ชื่อโครงการโรงพยาบาลสิริโรจน์ ภูเก็ต
ประเภทลูกค้าโรงพยาบาล
รายละเอียดติดตั้ง Heat Pump ขนาด 26 Kw. จำนวน 2 เครื่อง  
ถังเก็บน้ำร้อนขนาด 3,000 ลิตร 1 ใบ